Náhradní plnění

Úvod / Náhradní plnění

 

Pomocí náhradního plnění ušetříte Vaše finance

Tzv. náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak dodržet zákonem určený povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v poměru 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se vztahuje na všechny zaměstnavatele (instituce, organizační složky státu) s více než 25 zaměstnanci.

Odběrem služeb pro náhradní plnění docílíte mj. i lepší optimalizace nákladů. Chcete-li si orientačně rychle spočítat, kolik ušetříte v případě náhradního plnění, využijte naši kalkulačku pro náhradní plnění.

Finanční úspora

S námi ušetříte na odvodech státu.

Služby a zboží navíc

Peníze neodevzdáte pouze státu, získáte však i služby navíc.

Splnění povinných podmínek

Včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky.

Podpora OZP

Využitím náhradního plnění podpoříte zaměstnání OZP.

3 možnosti, jak splnit povinný podíl

1. Zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu min. 4 % z celkového počtu zaměstnaných osob.

2. Prostřednictvím náhradního plnění odebrat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), a se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele podle § 78 zákona o zaměstnanosti, nebo zadat zakázku těmto zaměstnavatelům.

3. Nesplníte-li povinný podíl jednou nebo dvěma z výše uvedených možností (lze kombinovat), musíte prostřednictvím svého úřadu práce odvést do státního rozpočtu částku 86 528 Kč (pro rok 2020) za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením (OZP). Tato částka, tzv. „invalidní daň“, je v souladu s ustanovením § 82 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., vypočítána jako 2,5násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Způsob plnění povinného podílu musíte doložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. následujícího roku. Za nesplnění povinného podílu Vám může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Co je dobré vědět o náhradním plnění

Jak mohu získat náhradní plnění?

Náhradní plnění je možno získat odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanými osobami se zdravotním postižením (OZP), se kterým úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele podle § 78 zákona o zaměstnanosti. Společnost GLANZO s.r.o. je dlouhodobým dodavatelem náhradního plnění

Kde si mohu ověřit, že je společnost GLANZO s.r.o. oprávněna poskytovat náhradní plnění?

Jaká je minimální výše odběru zboží nebo služby formou náhradního plnění?

Minimální výše se rovná sedminásobku průměrné měsíční mzdy v ČR za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku za každou osobu se zdravotním postižením (OZP), kterou by Vaše firma měla zaměstnávat při dodržení zákonem stanoveného poměru 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Příklad: v roce 2020 tato výše činí 7 x 34 611 = 242 277 Kč.

Horní hranice možného poskytnutí náhradního plnění

V zákoně o zaměstnanosti je stanoven limit určující horní hranici možného poskytnutí náhradního plnění jedním dodavatelem. Firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením (OZP) a uznaná na chráněném trhu práce může celkově všem odběratelům poskytnout zboží či služby v rámci náhradního plnění pouze do výše 28násobku průměrné měsíční mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením zaměstnanou v předchozím kalendářním roce. Příslušnou částku i počet přepočtených zaměstnanců se statusem OZP můžete zjistit zde.

Co můžete v rámci náhradního plnění získat od společnosti GLANZO s.r.o.?

U naší společnosti můžete vybírat z nabídky zboží i služeb.

Co a jak je třeba evidovat a doložit úřadu práce?

Veškeré evidenční povinnosti vyplývající z obchodů realizovaných v rámci náhradního plnění z pohledu odběratele i dodavatele jsou sledovány na portálu Úřadu práce ČR v aplikaci Evidence náhradního plnění. Bližší informace můžete získat zde.

Co se stane pokud nevyužiji náhradní plnění, zaměstnávám více jak 25 osob, a nemám 4% podíl zdravotně postižených osob (OZP)?

Pak je povinnost odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy (počítané za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku) za každou zdravotně postiženou osobu (OZP), kterou byste měli zaměstnávat. V roce 2020 byla průměrná mzda 34 611 Kč, tzn. že odvod státu za každou nezaměstnanou zdravotně postiženou osobu (OZP) činí 86 528 Kč.

Kalkulačka náhradního plnění 2023

Máte zájem o spolupráci s naší firmou?

Neváhejte nás kontaktovat.